2018-11-20, antradienis, 13:12.     Šiandien Viduklėje saulė teka 08:14, leidžiasi 16:18, dienos ilgumas 8:4.

Simono Stanevičiaus tėviškėje švenčiamos tradicinės gegužinės pamaldos „Mojavos“

2016-05-24, paskelbė Romena Antanavičienė
Simono Stanevičiaus tėviškėje švenčiamos tradicinės gegužinės pamaldos „Mojavos“

                       Gegužės mėnuo yra pats nuostabiausias, nes gamta pasidabina gražiausiomis spalvomis, skleidžiasi gėlių ir medžių žiedai, o jų kvapas suteikia tikrą atgaivą ir ramybę. Šis mėnuo nuo seno yra pašvęstas Dievo motinos garbinimui. Atrodo - viskas paruošta iš pačios gamtos, kad šventė būtų natūrali.

 

 

Jau XII a. sutinkami aiškūs gegužinių pamaldų pėdsakai Ispanijoje, Prancūzijoje ir Vokietijoje. Apie 1840 metus ši graži Marijos garbinimo tradicija – gegužinės pamaldos – įsigali Lenkijoje, o kiek vėliau ir Lietuvoje. Mojavų giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“ yra kilusi iš Lenkijos, tačiau sulietuvinta ir prigijusi savitu pavidalu. Gegužinės pamaldos Lietuvoje vyko ne tik bažnyčiose, bet ir laukuose prie kryžių, koplytėlių, privačiuose namuose, kur kaimo tikintieji kiekvieną vakarą susirinkdavo pamaldoms. Gegužinės buvo labai populiarios, ypatingos, nes pasibaigus maldoms ir giesmėms, pasklisdavo daina, o savaitgaliais būdavo ir šokiai. Šių pamaldų tikslas buvo net tik malda, bet ir kaimynų gražus bendravimas. Anksčiau kiekvienas Lietuvos kaimas turėjo tokius namus, kurie priimdavo kaimynus gegužinėms giesmėms giedoti. Ir ta linksmybė ėjo iš širdies, pilnos tikėjimo ir tyro džiaugsmo. Tai suteikdavo žmonėms ramybės ir stiprybės.

 

 

Simono Stanevičiaus tėviškėje gegužiniai giedojimai pagal senesnių Kanopėnų kaimo giedotojų prisiminimus vyko ir Nepriklausomos Lietuvos laikais, ir pokario metais. 2000 metais Mojavas šioje etnografinėje sodyboje atnaujino jau Anapilin išėjusi šios sodybos – muziejaus įkūrėja Julija Norkutė.  Sodyba Kanopėnuose giedotojus ir maldininkus pasitinka žydinčiomis alyvomis, kaštonais ir visoje sakralinėje erdvėje tvyrančia ramybe.

 

 

2016 metais jau 16-ą kartą Viduklės krašto žmonės kiekvieną gegužės šeštadienį gieda giesmes Dievo Motinos garbei. Kiekvienais metais yra puošiamas altorėlis. Jau daugelį metų vainikus pina buvusi šio namo gyventoja Irena Pielikienė. Jos dėka ir senasis Marijos paveikslas grįžo į šią sodybą. Giedotojai į pamaldas renkasi iš įvairių Viduklės, Paliepių ir Raseinių seniūnijų gyvenviečių. Šiais metais į pirmąjį giedojimą atvyko ir III –ojo amžiaus universiteto nariai, vadovaujami Onos Babonienės. Tą vakarą susirinko net 65 žmonės ir nuoširdi giesmė suskambėjo senosios sodybos erdvėse. Išėjus į kiemą vakaro vėsoje senaisiais klevais ir liepomis nuvilnijo nuostabios lietuviškos dainos, tarp jų ir Maironio „Lietuva brangi“, „Daina“ ir kitos. Gegužės 14-ąją ir 21 –ąją giedotojų buvo šiek tiek mažiau (38 ir 46).

 

 

Šis pabuvimas kartu ir bendra malda sustiprina ir suartina žmones. Gegužės 28- ąją tradiciškai užbaigsime Mojavas, pasidžiaugsime gražia gamtos idile, pasimelsime, pagiedosime, susėsime prie bendro stalo, užtrauksime skambią dainą. Atrodo, kad niekur kitur to negalima pajusti, ką jauti ir išgyveni šioje unikalioje aplinkoje. Laukiame visų atvykstant.

 

 

Tikėjimo, Vilties ir Meilės Jums, Mojavų dalyviai.

 

 

 

                                                                                                                                         Muziejininkas Klemensas Krolys

 
 
Contact form

Šios dienos vardadieniai